Veluwonen

Marco de Wilde
directeur-bestuurder Veluwonen Eerbeek

notulist raad van commissarissen

“Hiltje heeft gedurende twee jaar op een even plezierige als professionele wijze de verslaglegging van onze rvc-vergaderingen verzorgd. De vaak voor niet-ingewijden complexe materie heeft Hiltje vertaald in heldere en leesbare tekst. Omdat onze organisatie intern weer goed op orde is, wordt de verslaglegging vanaf 2017 weer verzorgd door onze eigen managementassistente. We wensen Hiltje veel succes en bedanken haar hartelijk voor haar diensten in de afgelopen twee jaar.”

Terug